شاخص ها

  3 اردیبهشت 1398

  تماس با ما

  3 اردیبهشت 1398

  راهنما ها

  3 اردیبهشت 1398

  Affiliation

  3 اردیبهشت 1398

  کارشناس علم سنجی

  3 اردیبهشت 1398

  درباره علم سنجی

  3 اردیبهشت 1398

  اهداف و شرح وظایف

  2 اردیبهشت 1398

  گزارش ها

  2 اردیبهشت 1398

  نتايج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  2 اردیبهشت 1398

  اطلاعیه سامانه ميهماني و انتقالي نیمسال اول سال تحصیلی99-98

  20 فروردین 1398

  برگزاری اولین آزمون الکترونیکی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

  20 فروردین 1398

  • تعداد رکوردها : 15

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد